Get Adobe Flash player
Ogłoszenie !

Kadra na obóz poszukiwana!
Po krótkiej przerwie wracamy do Doby. :) Zapraszamy do rejestracji :)
W drodze naboru rekrutujemy:
- wychowawców,
- wolontariuszy
- pielęgniarki
- kucharki
- pomoc kuchenna
Zakres wiekowy kolonistów - od 13 roku życia.
Terminy obozów:
1 Turnus: wyjazd 07.07.2018 - powrót 22.07.2018
2 Turnus: wyjazd 21.07.2018 - powrót 04.08.2018
Konieczne kwalifikacje:
Wychowawcy - ukończone 18 lat; zaświadczenie o niekaralności; ukończony kurs wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży; ukończone co najmniej wykształcenie średnie.
Wolontariusze - ukończone 17 lat; zaświadczenie o niekaralności.


W razie pytań proszę pisać na adres e-mail: przegladdobski@przegladdobski.pl


29-05-2018 08:50:28
Ogłoszenie !

Rusza nabór kadry na kolonie w Międzybrodziu Żywieckim. Zakres wiekowy kolonistów - do 12 roku życia włącznie.
W drodze naboru rekrutujemy: kierowników, wychowawców, wolontariuszy.
Terminy turnusów:

I 13.07 - 27.07.2018r.
II 27.07 - 10.08.2018r.
III 10.08 - 24.08.2018r.

Konieczne kwalifikacje:
Kierownicy - ukończone 18 lat; zaświadczenie o niekaralności; ukończony kurs kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży; ukończone co najmniej wykształcenie średnie; minimum 3 letnie doświadczenie.
Wychowawcy - ukończone 18 lat; zaświadczenie o niekaralności; ukończony kurs wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży; ukończone co najmniej wykształcenie średnie.
Wolontariusze - ukończone 17 lat; zaświadczenie o niekaralności.


W razie pytań proszę pisać na adres e-mail: przegladdobski@przegladdobski.pl


12-03-2018 09:50:28
Ogłoszenie terminy !

Akcja "Lato Dzieciom" w tym roku odbędzie w się w miejoscowości Międzybrodzie. Odbędą się 4 turnusy - dwutygodniowe.1 turnus 3.07.2017- 17.07.2017

2 turnus 17.07.2017-31.07.2017
3 turnus 31.07.2017-14.08.2017
4 turnus 14.08.2017-28.08.201720-03-2017 10:50:28
Ogłoszenie terminy !

Akcja "Lato Dzieciom" w tym roku odbędzie w się w miejoscowości Międzybrodzie. Odbędą się 4 turnusy - dwutygodniowe.TURNUS I 05.07.2016 - 19.07.2016
TURNUS II 19.07.2016 - 02.08.2016
TURNUS III 02.08.2016 - 16.08.2016
TURNUS IV 16.08.2016 - 30.08.2016


Karty na akcję "Lato Dzieciom" pojawią się w rejonie dnia 21.03.2016 u pedagogów w waszych szkołach.


10-03-2016 10:50:28
Uwaga Szkolenie!

26.06.2016 o godz.10.00 w Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku - Chwałowicach, odbędzie się obowiazkowe szkolenie dla kadry wyjeżdżającej na Kolonie do Międzybrodzia Żywieckiego.

24.05.2016 23:13:24
Wychowawcy !

Naciśnij aby otworzyć plik przeznaczony dla wszystkich opiekunów.
Naciśnij aby Otworzyć plik przeznaczony dla Wychowawców.
Naciśnij aby otworzyć ogłoszenie przeznaczone dla wszystkich opiekunów.


Wolontariusze !

Naciśnij aby otworzyć plik przeznaczony dla wszystkich opiekunów.
Naciśnij aby Otworzyć plik przeznaczony dla Wolontariuszy.
Naciśnij aby Otworzyć plik przeznaczony dla Wolontariuszy.
Naciśnij aby otworzyć ogłoszenie przeznaczone dla wszystkich opiekunów.


Aby otworzyć plik należy posiadać odpowiedni program do obsługi tego typu plików.
Programem może być darmowy Adobe Reader. Program znajduję się do pobrania na stronie producenta wraz z licencją.
Działanie może się różnić w zależności od przeglądarki.23-05-2016 23:50:28Ogłoszenie terminy !

Akcja "Lato Dzieciom" w tym roku odbędzie w się w nowej lokalizacji, jaką jest Międzybrodzie. Odbędą się 4 turnusy - dwutygodniowe.TURNUS I 05.07.2016 - 19.07.2016
TURNUS II 19.07.2016 - 02.08.2016
TURNUS III 02.08.2016 - 16.08.2016
TURNUS IV 16.08.2016 - 30.08.2016


Karty na akcję "Lato Dzieciom" pojawią się w rejonie dnia 21.03.2016 u pedagogów w waszych szkołach.


10-03-2016 10:50:28
Ogłoszenie

woj

Dotyczy Wojewódzki Fundusz Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Prezentacja dotycząca ekologii na Obozie. Naciśnij aby pobrać plik

27-11-2015 22:08:28
Wyjazd! Uwaga!

DZIECI MUSZĄ OBOWIĄZKOWO ZABRAĆ LEGITYMACJE !!! (PODBITE z Numerem Pesel !), ZA BRAK LEGITYMACJI JEST DOPŁATA 20 ZŁ ZA BILET W JEDNĄ STRONĘ ( POCIĄG )

TURNUS I: WYJAZD 27.06 2015 GODZINA 7.30 ZBIÓRKA NA dworcu PKP W RYBNIKU
POWRÓT: 11.07.2015 OK. GODZINY 14.30 na dworcu PKP w Rybniku

TURNUS II: WYJAZD 11.07 2015 GODZINA 7.30 ZBIÓRKA NA dworcu PKP W RYBNIKU
POWRÓT: 25.07.2015 OK. GODZINY 14.30 na dworcu PKP w Rybniku

TURNUS III: WYJAZD 25.07 2015 GODZINA 7.30 ZBIÓRKA NA dworcu PKP W RYBNIKU
POWRÓT: 08.08.2015 OK. GODZINY 14.30 na dworcu PKP w Rybniku

TURNUS IV: WYJAZD 08.08 2015 GODZINA 7.30 ZBIÓRKA NA dworcu PKP W RYBNIKU
POWRÓT: 22.08.2015 OK. GODZINY 14.30 na dworcu PKP w RybnikuWYJAZDY i PRZYJAZDY SĄ ZAWSZE w SOBOTĘ.14.06.2015 11:37:28
Przypominamy!! Pedagodzy i Rodzice!

Spotkanie Rodziców odbędzie się 08.06.2015r w Bibliotece Miejskiej
I i II turnus - godz. 17.00
III i IV turnus - godz. 18.30
Obecność Rodziców obowiazkowa


06.06.2015 10:42:12
Uwaga Komendanci i Wychowawcy!

Na spotkanie kadry należy przynieść ksero zaświadczenia o ukończeniu kursu. Obowiązkowo!

29.05.2015 12:43:54
Uwaga! (ostatnia aktualizacja stan na dn. 10.06.2015r)
03.06.2015 w godzinach 18.00 - 20.00 odbędzie się OBOWIĄZKOWE spotkanie dla kadry wyjeżdżającej na obóz do Doby.
Podczas spotkania wypisywane będą zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności , które 8.06.2015r. muszą być zawiezione do Sądu w Gliwicach ( zrobi to kierownik). Wychowawcy ( Ci którzy jadą po raz pierwszy!) dodatkowo zobowiązani są wpłacić w tym dniu 50 zł ( na zaświadczenie). Osoby, które nie pojawią się na spotkaniu lub nie dostarczą wymaganej kwoty będą musiały osobiście dostarczyć do MOSiR otrzymane z sądu zaświadczenia o niekaralności najpóźniej na tydzień przed wyjazdem pierwszego turnusu ( bez tego nie można pracować z dziećmi) . Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Rybniku Chwałowicach.
Załączniki podane poniżej:

Naciśnij aby Otworzyć plik przeznaczony dla Wolontariuszy.
Naciśnij aby Otworzyć plik przeznaczony dla Wychowawców i Terapeutów.


Aby otworzyć plik należy posiadać odpowiedni program do obsługi tego typu plików.
Programem może być darmowy Adobe Reader. Program znajduję się do pobrania na stronie producenta wraz z licencją.
Działanie może się różnić w zależności od przeglądarki.10.06.2015 10:14:53
Uwaga Pedagodzy i Rodzice!

Spotkanie Rodziców odbędzie się 08.06.2015r w Bibliotece Miejskiej
I i II turnus - godz. 17.00
III i IV turnus - godz. 18.30
Obecność Rodziców obowiazkowa


26.05.2015 18:58:40
Spis Kadry obozowej na rok 2015 !( ostatnia aktualizacja stan na dn. 16.06.2015r)
Przypominam, że wszelkie rezygnacje należy posyłać na adres e-mail: sojkawieslaw@interia.eu.
Możliwe są ewentualne przeniesienia - osoba za osobę.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w spisie kadry na rok 2015.
Pozdrawiam,
Wiesław Sojka


Naciśnij aby Otworzyć plik Kadra2015

Aby otworzyć plik należy posiadać odpowiedni program do obsługi tego typu plików.
Programem może być darmowy Adobe Reader. Program znajduję się do pobrania na stronie producenta wraz z licencją.
Działanie może się różnić w zależności od przeglądarki.16.06.2015 10:23:53
Ogłoszenie!

Uwaga! 1. Zgodnie z Art. 92a ustawy z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) wychowawcą lub kierownikiem kolonii, obozów lub innych form wypoczynku nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

2. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa powyżej, kandydat na wychowawcę lub terapeutę obozu w Dobie jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży informację z Krajowego Rejestru Karnego.

3. Kandydat na wychowawcę lub terapeutę obozu w Dobie, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w pkt.1

4. Kandydat na wychowawcę lub terapeutę obozu w Dobie, który uzyskał zaświadczenie z KRK, a od daty jego wystawienia minęło 3 miesiące składa organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w pkt 1.

Za złożenie nieprawdziwego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna z art. 233 §1 kodeksu karnego.


11-04-2015 11:47:28
Ogłoszenie!!KOMUNIKAT

W tym roku po raz kolejny (osiemnasta edycja), ale zarazem po raz ostatni, MOSiR Rybnik zorganizuje obóz dla dzieci w ramach akcji „Lato dzieciom 2015” w Dobie na Mazurach.
Podobnie jak w latach poprzednich odbędą się cztery dwutygodniowe turnusy:
I turnus 27.06 – 11.07. 2015 r.
II turnus 11.07 – 25.07. 2015 r.
III turnus 25.07 – 8.08.2015 r.
IV turnus 8.08 – 22.08.2015 r.
Od 27.03.2015 r. rusza rekrutacja osób chętnych do pracy na obozach (komendanci, wychowawcy, wolontariusze, kwaterka, pielęgniarki).

Zainteresowane osoby winy zgłaszać swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.przegladdobski.pl

24-03-2015 22:03:28
Ogłoszenie

WFOSiRW

Dotyczy Wojewódzki Fundusz Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Prezentacja dotycząca ekologii na Obozie. Naciśnij aby pobrać plik

Sprawozdanie Naciśnij aby pobrać plik

Sprawozdanie zadania Naciśnij aby pobrać plik

01-10-2014 23:04:28
Uwaga Rodzice!

TURNUS I: WYJAZD 27/28.06 2014 GODZINA 2.45 ZBIÓRKA NA PARKINGU KOŁO BAZYLIKI I SZKOŁY MUZYCZNEJ W RYBNIKU
POWRÓT: 12/13.07.2014 OK. GODZINY 00.45

TURNUS II: WYJAZD 11/12.07 2014 GODZINA 2.45 ZBIÓRKA NA PARKINGU KOŁO BAZYLIKI I SZKOŁY MUZYCZNEJ W RYBNIKU
POWRÓT: 26/27.07.2014 OK. GODZINY 00.45

TURNUS III: WYJAZD 25/26.07.2014 GODZINA 2.45 ZBIÓRKA NA PARKINGU KOŁO BAZYLIKI I SZKOŁY MUZYCZNEJ W RYBNIKU
POWRÓT: 9/10.08.2014 OK. GODZINY 00.45

TURNUS IV: WYJAZD 8/9.08 2014 GODZINA 2.45 ZBIÓRKA NA PARKINGU KOŁO BAZYLIKI I SZKOŁY MUZYCZNEJ W RYBNIKU
POWRÓT: 23/24.08.2014 OK. GODZINY 00.45WYJAZDY SĄ ZAWSZE W NOCY Z PIĄTKU NA SOBOTĘ, POWROTY Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ.
DZIECI MUSZĄ OBOWIĄZKOWO ZABRAĆ LEGITYMACJE ( PODBITE), BO ZA BRAK JEST DOPŁATA 20 ZŁ ZA BILET W JEDNĄ STRONĘ ( POCIĄG)

OSOBY, DLA KTÓRYCH PEDAGODZY ZADEKLAROWALI FAKTURY, MUSZĄ JE SOBIE ODBIERAĆ W BIURZE MOSiR W RYBNIKU ( PO ZAKOŃCZENIU ROKU SZKOLNEGO)
24-06-2012 20:04:28
Uwaga!

Informacja dla Kadry turnusu 1 !

Od poniedziałku (23.06.2014)można podpisywać umowy a także przypominam o zaopatrzeniu się w zaświadczenie lekarskie o zdolność do pracy.


20-06-2014 21:46:07
Uwaga!

Informacja dla kadry obozowej. Proszę o przesłanie informacji do swoich komendantów na temat posiadanej zniżki przejazdowej.( Legitymacja uczniowska, studencka itp)

09-06-2014 10:44:07
Uwaga!

Informacja dla Wychowawców i Komendantów:
Pilne!! Na adres wieslawsojka@interia.eu należy przesłać zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Dziękuję.


18-05-2014 10:24:07
Uwaga!

Spotkanie Rodziców odbędzie się 13.06.2014r w Bibliotece Miejskiej
I i II turnus - godz. 17.00
III i IV turnus - godz. 18.30
Obecność Rodziców obowiazkowa


18-05-2014 10:40:07
Uwaga!

Szkolenie kadry odbedzie sie 08.06.2014 o godz 10.00 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku Chwałowicach. Obecność obowiązkowa.

07-05-2014 15:24:07
Spis Kadry obozowej na rok 2014 (ostatnia aktualizacja 07.06.2014)
Przypominam, że wszelkie rezygnacje należy posyłać na adres e-mail: sojkawieslaw@interia.eu
Możliwe są ewentualne przeniesienia - osoba za osobę.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w spisie kadry na rok 2014.
Pozdrawiam,
Wiesław Sojka


Naciśnij aby Otworzyć plik Kadra2014

Aby otworzyć plik należy posiadać odpowiedni program do obsługi tego typu plików.
Programem może być darmowy Adobe Reader. Program znajduję się do pobrania na stronie producenta wraz z licencją.
Działanie może się różnić w zależności od przeglądarki.07-06-2014 13:33:28
Uwaga!

Terminy akcji „Lato Dzieciom 2014”

Termin wyjazdu grupy kwatermistrzowskiej zostanie zaktualizowany.

/turnusy dwutygodniowe/ I Turnus sobota 28. 06. – 12. 07. 2014r

II Turnus sobota 12. 07. – 26. 07. 2014r

III Turnus sobota 26. 07. – 09. 08 2014r

IV Turnus sobota 09. 08. – 23. 08. 2014r

Termin przyjazdu grupy kwatermistrzowskiej na obóz w celu zwinięcia obozu zostanie zaktualizowany

Godziny wyjazdów na poszczególne turnusy oraz data i godzina wyjazdu/przyjazdu grupy kwatermistrzowskiej są w stanie ustalania.
-Aktualizacja wkrótce.

22-03-2014 17:19
Uwaga!

Informujemy że rekrutacja na rok 2014 będzie możliwa od 05.01.2014.

07-12-2013 22:49:56
Ogłoszenie dla rodziców!

Wyjazd jest zawsze z piątku na sobotę. Powrót z obozu w nocy z soboty na niedzielę. Zbiórka na parkingu pomiędzy Bazyliką i Szkołą Muzyczną ( w razie niepogody na basenie krytym przy ul. Powstańców Śl. . Powrót na ten sam parking. Dzieci z Rybnika do Katowic i z Katowic do Rybnika jadą autobusem. Z Katowic do Giżycka i z Giżycka do Katowic - pociągiem.

Turnus I.
wyjazd: 28/29.06.2013 r. zbiórka godz. 3.30
powrót: 13/14. 07.2013 r. ok. 24.00


Turnus II.
wyjazd: 12/13.07.2013 r. zbiórka godz. 3.30
powrót: 27/28. 07.2013 r. ok. 24.00


Turnus III.
wyjazd: 26/27.07.2013 r. zbiórka godz. 3.30
powrót: 10/11. 08.2013 r. ok. 24.00


Turnus IV.
wyjazd: 9/10.08.2013 r. zbiórka godz. 3.30
powrót: 24/25. 07.2013 r. ok. 24.00


25-06-2013 13:28:07
Uwaga!

Szkolenie kadry odbedzie sie 08.06.2013 o godz 10.00 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Rybniku Chwałowicach. Obecność obowiązkowa.

26-05-2013 22:38:07
Uwaga!

Bardzo ważne!
Każdy komendant i wychowawca niezwłocznie przysyła na adres sojkawieslaw@interia.eu swoje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

26-05-2013 22:38:07
Spis Kadry obozowej na rok 2013
(ostatnia aktualizacja 26.05.2013)
Przypominam, że wszelkie rezygnacje należy posyłać na adres e-mail: sojkawieslaw@interia.eu.
Możliwe są ewentualne przeniesienia - osoba za osobę.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w spisie kadry na rok 2013.
Pozdrawiam,
Wiesław Sojka


Naciśnij aby Otworzyć plik Kadra2013

Aby otworzyć plik należy posiadać odpowiedni program do obsługi tego typu plików.
Programem może być darmowy Adobe Reader. Program znajduję się do pobrania na stronie producenta wraz z licencją.
Działanie może się różnić w zależności od przeglądarki.26.05.2013 23:25:53
Ogłoszenie dla rodziców!

Spotkania dla rodziców dzieci wyjeżdżajacych do Doby odbędą się 11.06.2013 w bibliotece miejskiej w Rybniku ( obok teatru ziemi rybnickiej) w nastepujacych godzinach :

Turnus I i II – godz 17.00
Turnus III i IV – godz 18.0022-05-2013 11:58:03

Uwaga!

Terminy akcji „Lato Dzieciom 2013”

Wyjazd grupy kwatermistrzowskiej na rozwijanie miasteczka obozowego Wtorek 18 czerwiec 2013r 03,00 nad ranem.

I Turnus sobota 29. 06. – 13. 07. 2013r /turnusy dwutygodniowe/

II Turnus sobota 13. 07. – 27. 07. 2013r

III Turnus sobota 27. 07. – 10. 08. 2013r

IV Turnus sobota 10. 08. – 24. 08. 2013r

Przyjazd grupy kwatermistrzowskiej na obóz w celu zwinięcia obozu: czwartek 22. 08 2013r wieczorem.

Wyjazd odbywa w się soboty wcześnie rano.

13-02-2013 15:12:42


Już niedługo !
Wszelkie informacje zostaną udostępnione na naszej stronie.

07-02-2013 11:24:13


Uwaga!
Spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci wyjeżdzających na Obóz w Dobie odbędzie się 21.06.2012 o godzinie 18.00 ( Turnus I i Turnus II) i godzinie.19.00 ( turnus III i turnus IV).
W bibliotece miejskiej koło teatru ziemi rybnickiej.

13-06-2012 16:30:37
Uwaga Wychowawcy!
Wychowawcy! Na szkolenie OBOWIĄZKOWO przynieście kopie zaświadczenia o ukończeniu kursu na wychowawcę kolonijnego! Zrobiona kopia musi być widoczna, w celu weryfikacji.

Także na szkolenie proszę mieć ze sobą jakiś notes i coś do pisania.

Każdy wychowawca proszony jest o potwierdzenie przeczytania tej informacji. Potwierdzenie należy przesłać na przegladdobski@przegladdobski.pl w treści musi wystąpić Imię i Nazwisko osoby wysyłającej wiadomość.
13-06-2012 16:00:52
Szkolenie kadry odbedzie sie 17.06.2012 od 10.00 - 15.00 w sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Rybniku Chwałowicach. Obecność obowiązkowa.
22-05-2012 18:40:36
Spis Kadry obozowej na rok 2012
(ostatnia aktualizacja 13.06.2012 r.)

Osoby, które wypełniły formularz rekrutacyjny, a nie widnieją na liście z wybranego podczas rekrutacji turnusu, proszone są o sprawdzenie pozostałych turnusów. Z powodu ograniczonych miejsc zostały najprawdopodobniej przepisane na wolne turnusy.

Turnus 1 Turnus 2 Turnus 3 Turnus 4


Spis został zatwierdzony przez Dyrektora MOSiR Rafała Tymusz.

13-06-2012 16:14:15

Terminy akcji „Lato Dzieciom 2012”


Wyjazd grupy kwatermistrzowskiej na rozwijanie miasteczka obozowego Czwartek 21 czerwiec 2012r 03,00 nad ranem.

I Turnus sobota 30. 06. – 14. 07. 2012r /turnusy dwutygodniowe/

II Turnus sobota 14. 07. – 28. 07. 2012r

III Turnus sobota 28. 07. – 11. 08. 2012r

IV Turnus sobota 11. 08. – 25. 08. 2012r

Przyjazd grupy kwatermistrzowskiej na obóz w celu zwinięcia obozu: czwartek 24. 08 2012r wieczorem.


16-03-2012 04:37:28